Quy định chung

25/02/2023 18:44:25 GMT+7

Điều Khoản Chung này áp dụng cho các Khách và Đối Tác sử dụng hoặc đặt dịch vụ tại Khách sạn Bạch Mã.

Khách/ Đối tác đồng ý và thừa nhận rằng bằng việc gửi cho Khách Sạn yêu cầu đặt phòng, yêu cầu sự kiện và/hoặc các dịch vụ bổ sung  (gọi chung là “Yêu Cầu Dịch Vụ”) và được Khách sạn Bạch Mã xác nhận dịch vụ là Khách và Đối Tác đã đọc và chấp nhận Điều khoản chung, Quy định chung và những thay đổi Điều khoản chung, Quy định chung tại từng thời điểm được đăng tải trên Trang Web chính thức của Khách sạn Bạch Mã tại địa chỉ http://bachmahotel.com.vn cũng như các chính sách cung cấp dịch vụ, báo giá dịch vụ được Khách sạn Bạch Mã thông báo, cung cấp.

Điều Khoản Chung  là một phần không thể tách rời của hợp đồng, thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ hoặc Yêu Cầu Dịch Vụ được xác nhận giữa Điều Khoản Chung  và Khách /Đối Tác .

Điều 1. Định nghĩa chung về dịch vụ phòng nghỉ, Doanh nghiệp, Khách, các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận về giao dịch giữa Khách và doanh nghiệp

 1.  Khách sạn Bạch Mã có nghĩa là Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Bạch Mã.

 2. “Tổng Giá” bao gồm tổng Giá Gói Phòng cho toàn bộ thời gian lưu trú và các dịch vụ bổ sung khác ngoài các dịch vụ liệt kê trong Gói Phòng.

 3.  “Quy định chung” là các quy định mà Khách cần phải tuân thủ trong thời gian lưu trú và sử dụng Dịch Vụ tại Khách Sạn và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Khách sạn Bạch Mã tại từng thời điểm và đăng tải trên Trang Web của Khách sạn Bạch Mã.

 4. “Ngày Làm Việc” là ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật.

 5. “Dịch Vụ” bao gồm dịch vụ lưu trú, tiệc sự kiện, hoặc dịch vụ bổ sung khác mà Khách sạn Bạch Mã cung cấp tại từng thời điểm như vận chuyển, bữa ăn, dịch vụ vui chơi giải trí…

 6. “Giá Gói Phòng” là giá dành cho đêm nghỉ kèm theo các dịch vụ được liệt kê trong Gói Phòng tương ứng.

 7.  “Giá Công Bố” là giá phòng, giá dịch vụ được niêm yết tại Khách Sạn và tại website của Khách sạn Bạch Mã http://bachmahotel.com.vn. Giá phòng có thể thay đổi từng ngày.

 8. “A” được hiểu là Người lớn. “C” được hiểu là Trẻ em.

 9. “Khách” là cá nhân sử dụng dịch vụ của Khách sạn Bạch Mã với mục đích tiêu dùng trực tiếp, không dùng để bán lại cho cá nhân, tổ chức khác.

 10. “Đối Tác” là đại lý du lịch/hãng lữ hành/doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân giao kết Hợp Đồng với Khách sạn Bạch Mã.

Điều 2. Quy định về nhận và trả phòng

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn, quy định về nhận và trả phòng được áp dụng như sau:

Chính sách

Phụ thu

Nhận phòng sớm

Trả phòng muộn

Trước 6:00 giờ

Sau 18:00 giờ

Phụ thu 01 đêm tiền phòng

Từ 6:00 giờ tới trước 9:00 giờ

Từ 15:00 giờ tới trước 18:00 giờ

Phụ thu 50% phí của 01 đêm tiền phòng

Từ 9:00 giờ tới trước 14:00 giờ

Từ 12:00 giờ tới trước 15:00 giờ

Phụ thu 30% phí của 01 đêm tiền phòng

Tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có và xác nhận đồng ý của Khách sạn.

Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo Giá Công Bố của Khách sạn (bao gồm giá chương trình khuyến mại nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) khi Khách trực tiếp thanh toán cho Khách sạn.

Điều 4. Chính sách đặt phòng và nhận phòng

4.1. Các Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Khách sạn Bạch Mã dưới hình thức qua yêu cầu từ Trang Web http://bachmahotel.com.vn, hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng. Khách sạn Bạch Mã sẽ xác nhận đặt phòng/ dịch vụ được gửi qua chức năng đặt phòng của Khách hàng.

4.2. Quy định về lưu trú: Số lượng Khách tối đa trên một phòng Khách Sạn (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được nói rõ) được áp dụng như sau:

 • Tối đa 04 người trong 01 phòng ngủ bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi: 03A & 01C hoặc 02A & 02C.

 • Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ tùy theo chính sách áp dụng tại từng Khách sạn.

 • Áp dụng phụ thu trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 12 tuổi và phụ thu người lớn dành cho khách từ 12 tuổi

 4.3. Trường hợp đặc biệt: Trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Khách Sạn v.v...), Khách sạn Bạch Mã có quyền di dời Khách sang loại phòng/ Khách Sạn khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng/ Khách Sạn mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được Khách sạn Bạch Mã xác nhận.

4.4. Thông tin cung cấp cho Khách sạn trước ngày đến: Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Khách Sạn và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn:

 • Thông tin chuyến bay và thời gian tới Khách Sạn dự kiến cần được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách đến trong trường hợp Khách yêu cầu dịch vụ đón, tiễn.

 • Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp thông tin đúng hạn, Khách sạn Bạch Mã có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Khách sạn Bạch Mã. Trong trường hợp đó, Khách sạn Bạch Mã sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

4.5. Thay đổi thông tin:

 • Đối với các Yêu Cầu Dịch Vụ được phép hủy hoặc thay đổi: Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin, bữa ăn, dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn trước số ngày tối thiểu để điều chỉnh Yêu Cầu Dịch Vụ theo quy định ghi trong Xác nhận đặt phòng và được xác nhận của Bộ phận đặt phòng của Khách sạn. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, Khách sạn Bạch Mã có quyền áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn. Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.

 • Đối với các Yêu Cầu Dịch Vụ không hoàn hủy: Những Yêu Cầu Dịch Vụ có ghi chú “Không hoàn hủy” trong Xác nhận đặt phòng được coi là không hoàn phí và không thể điều chỉnh thông tin. Nếu Khách không đến sử dụng dịch vụ theo thời gian ghi trong Yêu Cầu Dịch Vụ, Đặt phòng sẽ được coi là không nhận phòng và Khách sạn không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho Yêu Cầu Dịch Vụ này.

4.6.Thủ tục nhận phòng

 • Khách cần xuất trình một trong những giấy tờ pháp lý thể hiện thông tin về số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Khách Sạn sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này.

 • Khách cần cung cấp thông tin đặt phòng bao gồm tên người đặt phòng, số điện thoại, số lượng phòng đặt… để Lễ tân kiểm tra thông tin trên Hệ thống. Trong trường hợp Lễ tân không xác nhận được thông tin của Khách, Khách sạn có quyền từ chối Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách.

4.7. Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Khách sạn Bạch Mã, Khách đồng ý cho phép Khách sạn Bạch Mã chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Khách sạn Bạch Mã cam kết không sử dụng/cung cấp hình ảnh của Khách cho bên thứ ba vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.

Điều 5. Chính sách hoàn/hủy phòng

5.1. Khi lựa chọn dịch vụ qua Trang Web http://bachmahotel.com.vn , trên Trang Web ghi rõ chính sách hoàn/hủy phòng áp dụng với từng mức giá và chương trình khuyến mãi.

5.2. Nếu Trang Web ghi “Không hoàn trả phí khi hủy phòng”, nghĩa là Gói Phòng đó không áp dụng chính sách hoàn tiền nếu Khách yêu cầu hủy/thay đổi thông tin trên Yêu Cầu Dịch Vụ.

5.3. Nếu Trang Web ghi “Hủy miễn phí trước ngày …”, nghĩa là Khách có quyền thay đổi thông tin hoặc hủy Yêu Cầu Dịch Vụ trước ngày ghi chú.

Điều 6. Điều khoản thanh toán và hoàn tiền (nếu có)

6.1. Khách/ Đối tác sau khi lựa chọn dịch vụ qua Trang Web http://bachmahotel.com.vn sẽ thực hiện điền thông tin người đặt phòng và thanh toán trực tiếp khi đến nhận phòng toàn bộ Tổng Giá của Yêu Cầu Dịch Vụ.

6.2. Trong trường hợp Khách phát sinh yêu cầu hủy Yêu Cầu Dịch Vụ và hoàn tiền, Khách cần liên hệ trực tiếp tới Bộ phận đặt phòng của Khách sạn để được hỗ trợ.

Điều 7. Lỗi kỹ thuật của Website

7.1. Khách sạn Bạch Mã sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để duy trì hoạt động bình thường của Trang Web http://bachmahotel.com.vn. Tuy nhiên, Khách sạn Bạch Mã không bảo đảm rằng các chức năng, công cụ hỗ trợ được cung cấp tại Trang Web sẽ không bị gián đoạn hoặc lỗi, Trang Web không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại (malware) hoặc các thành phần gây hại khác, và/hoặc mọi dữ liệu được cung cấp trên Trang Web đều chính xác và không có các sai sót về kỹ thuật trong quá trình tạo lập dữ liệu.

7.2. Trong trường hợp phát sinh các sự cố về kỹ thuật như sự cố về máy móc, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống đường truyền internet, Trang Web bị nhiễm vius (“Lỗi Kỹ Thuật”) hoặc trường hợp xảy ra sai sót về dữ liệu đăng tải trên Trang Web như sai sót về giá (“Lỗi Dữ Liệu”), Khách sạn Bạch Mã sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để khắc phục Lỗi Kỹ Thuật hoặc điều chỉnh Lỗi Dữ Liệu trong thời gian sớm nhất.

7.3. Khách sạn Bạch Mã có quyền từ chối thực hiện các giao dịch được xác lập:

 • Do Lỗi Kỹ Thuật,

 • Trên cơ sở Lỗi Dữ Liệu, và/hoặc

 • Bị ảnh hưởng bởi Lỗi Kỹ Thuật và/hoặc Lỗi Dữ Liệu không phụ thuộc vào nguồn gốc của các lỗi đó. Để cho rõ ràng, một lỗi dữ liệu là một lỗi trên Trang Web (ví dụ về giá cả, điều kiện) mà một người lý trí sẽ không coi là bình thường.

7.4. Ngoài nghĩa vụ hoàn lại khoản thanh toán đã nhận, Khách sạn Bạch Mã không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách phải gánh chịu, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ hoặc liên quan đến Lỗi Kỹ Thuật và/hoặc Lỗi Dữ Liệu.

Điều 8. Sửa chữa cải tạo

8.1. Khách sạn Bạch Mã có quyền tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc nâng cấp/ thực hiện các chương trình bảo dưỡng định kỳ phù hợp với mục đích duy trì điều kiện tốt nhất cho Khách Sạn. Khách sạn Bạch Mã có toàn quyền tự đưa ra các quyết định sửa chữa, nâng cấp, nhưng phải có thông báo bằng văn bản đến Đối Tác/ Khách trước khi bắt đầu các công trình nâng cấp lớn và kéo dài mà có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của Đối Tác/ Khách.

8.2. Khách sạn Bạch Mã sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu đối với các tổn thất và/hoặc thiệt hại mà Đối Tác/ Khách sẽ gặp phải do cải tạo/nâng cấp sau khi đã thông báo trước với Đối Tác/ Khách.

Điều 9. Sự kiện Bất khả kháng

Khách sạn Bạch Mã và/ hoặc Đối Tác/ Khách sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, không thực hiện Hợp Đồng/thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ (trừ nghĩa vụ thanh toán) hoặc các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên quy định tại Điều khoản chung, Quy định chung nếu việc chậm trễ, không thực hiện đó có nguyên nhân là do Sự kiện Bất khả kháng. Sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không hạn chế: Bão lụt, động đất, chiến tranh, hoả hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện kháchquan khác.

Với điều kiện:

a. Sự kiện Bất khả kháng đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng, mặc dù Bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ.

b. Trừ khi có ý kiến khác của Khách sạn Bạch Mã bằng văn bản, Đối Tác/ Khách vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự kiện Bất khả kháng gây trở ngại.

c. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng phải thông báo văn bản cho Bên kia, trong đó nêu chi tiết về Sự kiện Bất khả kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.

Điều 10. Bảo mật thông tin

10.1. Đối Tác/ Khách và Khách sạn Bạch Mã cam kết rằng, trong thời gian hiệu lực của Hợp Đồng và sau khi Hợp Đồng giữa Đối Tác/ Khách và Khách sạn Bạch Mã chấm dứt, Bên được tiết lộ sẽ tuyệt đối bảo mật các thông tin mật (“Thông Tin Mật”) của Bên tiết lộ. Theo đó, Bên được tiết lộ không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, trong bất kỳ tình huống nào, khi không có sự đồng ý bằng văn bản của của Bên tiết lộ trừ trường hợp quy định dưới đây. Cho mục đích quy định tại điều này, Thông Tin Mật được hiểu là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn các điều khoản của Hợp Đồng ký giữa Khách sạn Bạch Mã và Đối Tác/ Khách, và/hoặc các thông tin, dữ liệu, văn bản được tạo ra do liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thực hiện Hợp Đồng, các thông tin, dữ liệu, văn bản được Bên tiết lộ cung cấp cho Bên được tiết lộ cho dù dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện Hợp Đồng. Ngoài ra, Thông Tin Mật còn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, bí quyết thương mại, kiến thức hoặc các thông tin khác về hoặc phục vụ cho tiếp thị tài chính, kinh doanh của Bên tiết lộ.

10.2. Nghĩa Vụ Bảo Mật sẽ được loại trừ nếu Thông Tin Mật:

 1. Đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng bởi Bên tiết lộ;
 2. Do Bên được tiết lộ cung cấp cho nhân viên, chuyên gia tư vấn tài chính, pháp lý hoặc nhà thầu của Bên được tiết lộ vì mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên được tiết lộ theo Hợp Đồng này, với điều kiện là Bên được tiết lộ phải chịu trách nhiệm và đảm bảo các đối tượng được tiết lộ Thông Tin Mật phải tuân thủ quy định bảo mật như nội dung nêu trên;
 3. Do Bên được tiết lộ nhận được từ một bên thứ ba độc lập với việc thực hiện Hợp Đồng này mà không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào; hoặc
 4. Được yêu cầu tiết lộ bởi cơ quan chức năng hoặc bất kỳ toà án có thẩm quyền xét xử thích hợp nào đối với Bên được tiết lộ.

10.3. Bên được tiết lộ đồng ý rằng bất cứ vi phạm nào đối với Nghĩa Vụ Bảo Mật thông tin này có thể gây ra những tổn hại không thể khôi phục được với Bên tiết lộ, theo đó Bên tiết lộ sẽ có quyền tìm kiếm các biện pháp để giảm nhẹ thiệt hại và buộc Bên được tiết lộ bồi thường toàn bộ thiệt hại là một khoản tiền không thấp hơn giá trị Hợp Đồng.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Các quy định tại Điều khoản chung, Quy định chung sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc yêu cầu, sử dụng Dịch Vụ của Đối Tác/ Khách theo quy định tại Hợp Đồng và Điều khoản chung, Quy định chung sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng, đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của
pháp luật.

Điều 12. Danh sách liên hệ đặt phòng

Tên Khách sạn

Hotline

Email

KHÁCH SẠN BẠCH MÃ

07-09-11 Nguyễn Đức Cảnh, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

0262.3.81.56.56

02623.81.57.57

bachmahotel.com.vn@gmail.com

 

ĐẶT PHÒNG

KHÁCH SẠN BẠCH MÃ

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ

Lễ Tân

Dịch vụ

Thư viện ảnh