Quy định về nhận và trả phòng

25/02/2023 19:22:30 GMT+7

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Khách Sạn, quy định về nhận và trả phòng được áp dụng như sau:

Chính sách

Phụ thu

Nhận phòng sớm

Trả phòng muộn

Trước 6:00 giờ

Sau 18:00 giờ

Phụ thu 01 đêm tiền phòng

Từ 6:00 giờ tới trước 9:00 giờ

Từ 15:00 giờ tới trước 18:00 giờ

Phụ thu 50% phí của 01 đêm tiền phòng

Từ 9:00 giờ tới trước 14:00 giờ

Từ 12:00 giờ tới trước 15:00 giờ

Phụ thu 30% phí của 01 đêm tiền phòng

Tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có và xác nhận đồng ý của Khách sạn.

Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo Giá Công Bố của Khách sạn (bao gồm giá chương trình khuyến mại nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) khi Khách trực tiếp thanh toán cho Khách sạn.

 

ĐẶT PHÒNG

KHÁCH SẠN BẠCH MÃ

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ

Lễ Tân

Dịch vụ

Thư viện ảnh