Chính sách đặt phòng và nhận phòng

25/02/2023 19:26:04 GMT+7

Các Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Khách sạn Bạch Mã dưới hình thức qua yêu cầu từ Trang Web http://bachmahotel.com.vn, hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng. Khách sạn Bạch Mã sẽ xác nhận đặt phòng/ dịch vụ được gửi qua chức năng đặt phòng của Khách hàng.

Quy định về lưu trú: Số lượng Khách tối đa trên một phòng Khách Sạn (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được nói rõ) được áp dụng như sau:

  • Tối đa 04 người trong 01 phòng ngủ bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi: 03A & 01C hoặc 02A & 02C.

  • Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ tùy theo chính sách áp dụng tại từng Khách sạn.

  • Áp dụng phụ thu trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 12 tuổi và phụ thu người lớn dành cho khách từ 12 tuổi

Trường hợp đặc biệt: Trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Khách Sạn v.v...), Khách sạn Bạch Mã có quyền di dời Khách sang loại phòng/ Khách Sạn khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng/ Khách Sạn mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được Khách sạn Bạch Mã xác nhận.

Thông tin cung cấp cho Khách sạn trước ngày đến: Để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Khách Sạn và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn:

  • Thông tin chuyến bay và thời gian tới Khách Sạn dự kiến cần được cung cấp cho Khách Sạn ít nhất 05 ngày trước ngày Khách đến trong trường hợp Khách yêu cầu dịch vụ đón, tiễn.

  • Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp thông tin đúng hạn, Khách sạn Bạch Mã có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Khách sạn Bạch Mã. Trong trường hợp đó, Khách sạn Bạch Mã sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

Thay đổi thông tin:

  • Đối với các Yêu Cầu Dịch Vụ được phép hủy hoặc thay đổi: Bất cứ sự thay đổi nào về thông tin, bữa ăn, dịch vụ phát sinh so với Yêu Cầu Dịch Vụ ban đầu cần được gửi cho bộ phận đặt phòng của Khách Sạn trước số ngày tối thiểu để điều chỉnh Yêu Cầu Dịch Vụ theo quy định ghi trong Xác nhận đặt phòng và được xác nhận của Bộ phận đặt phòng của Khách sạn. Nếu sự thay đổi không được xác nhận trước, Khách sạn Bạch Mã có quyền áp dụng Giá Công Bố tại Khách Sạn vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn. Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Khách Sạn tại thời điểm nhận phòng.

  • Đối với các Yêu Cầu Dịch Vụ không hoàn hủy: Những Yêu Cầu Dịch Vụ có ghi chú “Không hoàn hủy” trong Xác nhận đặt phòng được coi là không hoàn phí và không thể điều chỉnh thông tin. Nếu Khách không đến sử dụng dịch vụ theo thời gian ghi trong Yêu Cầu Dịch Vụ, Đặt phòng sẽ được coi là không nhận phòng và Khách sạn không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho Yêu Cầu Dịch Vụ này.

Thủ tục nhận phòng

  • Khách cần xuất trình một trong những giấy tờ pháp lý thể hiện thông tin về số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Khách Sạn sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này.

  • Khách cần cung cấp thông tin đặt phòng bao gồm tên người đặt phòng, số điện thoại, số lượng phòng đặt… để Lễ tân kiểm tra thông tin trên Hệ thống. Trong trường hợp Lễ tân không xác nhận được thông tin của Khách, Khách sạn có quyền từ chối Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách.

Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Khách sạn Bạch Mã, Khách đồng ý cho phép Khách sạn Bạch Mã chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Khách sạn Bạch Mã cam kết không sử dụng/cung cấp hình ảnh của Khách cho bên thứ ba vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.

 

ĐẶT PHÒNG

KHÁCH SẠN BẠCH MÃ

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ

Lễ Tân

Dịch vụ

Thư viện ảnh