Chính sách hoàn/hủy phòng

25/02/2023 19:34:51 GMT+7

Khi lựa chọn dịch vụ qua Trang Web http://bachmahotel.com.vn , trên Trang Web ghi rõ chính sách hoàn/hủy phòng áp dụng với từng mức giá và chương trình khuyến mãi.

Nếu Trang Web ghi “Không hoàn trả phí khi hủy phòng”, nghĩa là Gói Phòng đó không áp dụng chính sách hoàn tiền nếu Khách yêu cầu hủy/thay đổi thông tin trên Yêu Cầu Dịch Vụ.

Nếu Trang Web ghi “Hủy miễn phí trước ngày …”, nghĩa là Khách có quyền thay đổi thông tin hoặc hủy Yêu Cầu Dịch Vụ trước ngày ghi chú.

 

ĐẶT PHÒNG

KHÁCH SẠN BẠCH MÃ

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ

Lễ Tân

Dịch vụ

Thư viện ảnh