Họp Hội đồng mua hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

01/06/2019 09:14:57 GMT+7

...ngày 28/5, Hội đồng thẩm định mua hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk do đồng chí H’Jim Kdoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng đã họp để thẩm định giá mua các hiện vật của Nghệ nhân Võ Văn Hải cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi xem xét thực tế hiện vật, Hội đồng đã thảo luận, đánh giá về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của từng hiện vật theo các tiêu chí quy định tại Điều 4, Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thảo luận về giá mua đối với từng hiện vật.

Xem xét thực tế hiện vật

Kết thúc buổi họp, Hội đồng thẩm định mua hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã quyết định mua và thẩm định giá đối với 04 hiện vật của Nghệ nhân Võ Văn Hải liên quan đến vùng đất Đắk Lắk – Tây Nguyên và đảm bảo đáp ứng được điều kiện lưu trữ, bảo quản và khả năng khai thác phục vụ công chúng để bổ sung hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, gồm: Bản đồ Hồn thiêng Đất Việt, Cuốn sách bìa bằng nu cà phê (Ngoạn thạch vi ảnh), Cuốn sách gỗ tiểu sử Thầy giáo Y Jut H’Wing và Bộ tem cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam bằng gỗ.

 

Nguồn : Sở VHTTDL Đắk Lắk

ĐẶT PHÒNG

KHÁCH SẠN BẠCH MÃ

NGÀY ĐẾN
NGÀY ĐI
LOẠI PHÒNG
SỐ LƯỢNG

Hỗ trợ

Lễ Tân

Dịch vụ

Thư viện ảnh